Page title baner

Głos w Polsce

Utworzona więź

Nasza działalność opiera się w bardzo dużym stopniu na służbie wielu oddanych wolontariuszy. Jednak jej stały rozwój wiąże się ze wzrastającymi kosztami, związanymi m.in. z wydawaniem biuletynu, utrzymaniem skromnego biura i strony internetowej, prowadzeniem księgowości, itp. Kierujemy się żelazną zasadą, że darowizny na pomoc prześladowanym chrześcijanom są w całości przekazywane na wskazane cele. Bardzo dziękujemy zatem tym wszystkim, którzy już zdecydowali się bądź zdecydują się w przyszłości na wspieranie naszej bieżącej działalności w Polsce, pomagając nam w ten sposób być słyszalnym głosem prześladowanego Kościoła.

Jako Głos Prześladowanych Chrześcijan stajemy u ich boku. Wspólnie z naszymi partnerskimi misjami tworzymy linie zaopatrzenia i dostarczamy naszym cierpiącym braciom i siostrom to, czego potrzebują: Biblie i narzędzia do ewangelizacji, lekarstwa i żywność, szkolenia zawodowe i miejsce schronienia. A jeśli to tylko możliwe, przyjeżdżamy do nich osobiście ze słowem zachęty, nadziei i otuchy. Idziemy śladami Onezyfora, który pomimo licznych niebezpieczeństw odnalazł Pawła w rzymskim więzieniu i pokrzepiał go (2 Tm 1,16-18). Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na prośby prześladowanych i zanieść im nie tylko rzeczy, których potrzebują, lecz przede wszystkim swoje własne życie i serce.

Nasz przedstawiciel, Polska, 2017 rok

Zostań z nami w kontakcie

Zamów Bieżące Informacje e-mailowe, drukowany biuletyn lub inne materiały Głosu Prześladowanych Chrześcijan

Bracia wyszli nam naprzeciw. Ujrzawszy ich, Paweł podziękował Bogu i nabrał otuchy. Dz 28,15

Darowizna